Tag Archives: Truyền tin báo cháy

Phương tiện thiết bị truyền tin báo sự cố có thuộc diện phải kiểm định hay không?

Thiết bị truyền tin báo sự cố là thiết bị điện tử ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông để giám sát, tiếp nhận và truyền tin báo đối với sự thay đổi các thông số của hệ thống theo thiết kế của nhà sản xuất, không có chức năng phát hiện báo…

Thiết bị truyền tin báo cháy hoạt động như thế nào?

Trong danh mục các thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy được hiểu là một thiết bị có tính năng cảnh báo cháy thông minh, sớm và chính xác. Thiết bị được lắp đặt ở các công trình nhà ở, trường học, chung cư, khu trung tâm thương mại, khu…

Cần triển khai đồng bộ ứng dụng truyền tin báo cháy nhanh

Trong xu thế tích cực ứng dụng thành tựu công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện yêu cầu về chuyển đổi số của Chính phủ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong phòng, chống cháy nổ là yêu cầu cấp bách. Thời gian qua, tình hình cháy…