Đổi bình chữa cháy là dịch vụ thực hiện tới từ nhu cầu cấp thiết của việc đảm bảo an toàn PCCC cho nhà và công trình. Mặt khác, việc nạp sạc bình chữa cháy hay mua bình mới thì chi phí cao, mà bình chữa cháy cũ thì không dùng được bỏ phí.

Nắm bắt được tình hình đấy, PCCC Vạn Xuân tạo nên dịch vụ đổi bình chữa cháy cho khách hàng với mong muốn hiệu quả trong công tác an toàn PCCC và mang giá trị cho cộng đồng

Dịch vụ đổi bình chữa cháy gồm 2 phương án:

  1. Dùng bình cũ đổi bình mới
  2. Dùng bình cũ đổi bình cũ