– Mặt nạ phòng độc của hộ gia đình tuy có nhiều loại khác nhau nhưng đều nên bảo dưỡng mặt nạ phòng độc thường xuyên, ít nhất 3 tháng một lần. Kiểm tra nếu thấy mặt nạ có dấu hiệu nứt, vỡ thì cần thay ngay, tránh nguy hiểm xảy ra khi sử dụng trong điều kiện có khói khí độc.

– Thay phin lọc định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Mỗi loại mặt nạ phòng độc sẽ có thời gian sử dụng phin lọc nhất định. Vì thế bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng thời gian phin lọc hết hạn để thay thế kịp thời.

– Thay hộp lọc của mặt nạ phòng độc khi hết hạn sử dụng, bị nứt vỡ hoặc bụi bám quá nhiều khiến quá trình hô hấp khó khăn.

Nguồn: Phòng 6/Cục Cảnh sát PCCC và CNCH