Tag Archives: bơm pccc

Lựa chọn cấp độ chấp nhận bơm ly tâm sử dụng trong sản xuất máy bơm chữa cháy

1. Đặt vấn đề  Hiện nay, có nhiều dòng sản phẩm bơm nước ly tâm, được sản xuất phục vụ nhiều mục đích khác nhau như bơm thủy lợi, tưới tiêu, bơm nước thải, bơm nước công nghiệp, bơm nước sinh hoạt … Ngoại trừ trường hợp bơm sản xuất theo đơn đặt hàng riêng,…