Tag Archives: sự cố trong xây dựn

Sự cố, tai nạn trong công trình đang xây dựng – Thực trạng và một số giải pháp

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ sự cố tai nạn tại các công trình xây dựng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cần có các biện pháp, giải pháp quyết liệt để hạn chế tình trạng này.  Theo thống kê của các bộ, ngành, chỉ tính riêng trong năm…