Tag Archives: Vấn đề đặt ra khi bảo vệ chống cháy cho kết cấu thép bằng vật liệu trương phồng

Vấn đề đặt ra khi bảo vệ chống cháy cho kết cấu thép bằng vật liệu trương phồng

Bảo vệ chống cháy cho kết cấu xây dựng là vấn đề quan trọng phải được đặt ra từ giai đoạn thiết kế công trình Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng là một thông số để đánh giá khả năng ổn định tổng thể của một công trình khi chịu tác động…