Kính chống cháy trên thị trường có rất nhiều loại. Mỗi một sản phẩm mang một thiết kế đáp ứng nhu cầu người dùng…Và để biết được loại kính chống lửa nào tốt thì trước hết bạn cần phân loại sản phẩm. Theo đó dựa vào các tiêu chí phân loại mà sản phẩm sẽ được sắp xếp cụ thể là:

Kính chống cháy của Vạn Xuân Group

  • Mức độ chống cháy: 3 Loại

o   Kính chống lửa E

o   Kính chống cháy EW

o   Kính chống cháy EI

  • Thương hiệu cung cấp: Đa dạng

o   Kính chống cháy Hồng Phúc

o   Kính chống cháy việt nhật

o   Kính chống cháy lcl glass

o   …

  • Kích thước kính:

o   Kính chống lửa 6mm

o   Kính chống cháy 10mm

o   Kính chống lửa 13mm

o   Kính chống lửa 20mm

o   Kính chống cháy

o   …